LÁTVÁNYTERVEZÉS BA

 

A SZAK BEMUTATÁSA

A látványtervező a különböző színházi és mozgóképes műfajok látványvilágának megálmodója.

Az összefoglaló megnevezés több szakterületet ölel fel, melyek közül az alábbiakat oktatjuk: díszlettervezés, jelmeztervezés, bábtervezés. Szakunkon (a díszlettervezéssel párosítva) kiállítás- és arculattervezést is választhatnak a hallgatók.

A látványtervező - akár színházban, akár filmben vagy televízióban dolgozik-, csapatjátékos, egy előadás létrejöttében a rendezővel, a színésszel, dramaturggal továbbá a látványért felelős munkatársakkal, pl. operatőrrel, világítástervezővel működik együtt.

A színházi és a filmes gyakorlatban egyaránt előfordul, hogy egyetlen művész tervezi a látványvilágot, de a feladat rendszerint megoszlik, és a tér, illetve a jelmez tervezését két tervezőművész készíti, természetesen úgy, hogy maguk is egyeztetnek a tervezési folyamat során.

A tervezői munka a kivitelezés fázisait is végigkíséri.

Talán ebből a néhány bevezető sorból is kiderül, hogy ez a szakma rendkívül összetett, amely a művelőjétől – ahhoz, hogy megállja helyét a pályán - többféle képességet vár el.

A rajzi képesség az alap, amelyre építünk. Ez a tervek művészi megjelenítéséhez elengedhetetlen. Úgy tűnhet ez pusztán kézügyesség kérdése, de a lényeg a fejünkben van – a képzelőerőnk, gondolkodásmódunk az, amely meghatározó.

A tervező írott műből (drámából) dolgozik, a témát átfogóan ismerve, azt interiorizálva képes csak a mával összefüggésben új, egyedi minőséget létrehozni. Ez önálló művészi munka, az alkotó nem kötött munkaidőben dolgozik, mindaddig foglalkoztatja a problémakör, amíg a legjobb megoldás meg nem születik. Amikor azonban a tervező a színpadon megvalósulva láthatja azt, amit elképzelt, az visszaigazolja a sok befektetett munkát és a továbbiakhoz új lendületet ad.

Ahhoz, hogy diákjaink felkészültek legyenek, a rajz mellett - amellyel tökéletesítik és frissítik tudásukat –, tanulnak pl. színtant, anatómiát, tárgyábrázolást, számítógépes tervezést, szabás-varrást, ill. művészettörténetet, építészettörténetet, dramaturgiát, viselettörténetet, bútortörténetet, színpadtechnikát, világítástervezést stb.

Az elméleti órák mellett az oktatás a tervezés gyakorlatába avat be. Az első - alapozó-félévtől a drámatörténetet követve az ókortól napjainkig válogatunk irodalmi anyagot a tervezési feladatokhoz. Arra törekszünk, hogy a hallgatók több műfajt ismerjenek meg sokoldalú megközelítésben. Egyénileg foglalkozunk a hallgatókkal, a feladatokat úgy formáljuk, hogy figyelembe vesszük képességeiket és érdeklődésüket.

Szakunk tervezőművész tanárai mind a színházi mind a filmes (televíziós) területen több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek, aktívak. Szakmai munkájukat számos hazai és külföldi szakmai díjjal elismerték. Felsorolásszerűen: Bozóki Mara díszlet-jelmeztervező DLA szakfelelős, Berzsenyi Krisztina díszlet-jelmeztervező, Csuzda Kitty díszlet-jelmez és bábtervező, Herédi Győző művésztanár, Molnár Zsuzsa díszlet-jelmeztervező, szcenikus, Rátkai Erzsébet Jászai díjas jelmeztervező. Oktatóink szakmai önéletrajzát a nevekre kattintva találják meg.

Az országban két helyen folyik látványtervező alapképzés: a budapesti (MKE) és a kaposvári látványtervező szakokon. Az MKE Látványtervezés tanszékkel jó szakmai kapcsolatot ápolunk. (Közös hazai és nemzetközi kiállításaink: SZEM fesztivál, Miskolc 2016, FACT fesztivál, Budapest 2018, Prágai Quadriennálé Diákszekció 2019.)

A kaposvári látványtervező szak a kaposvári Csiky Gergely Színházzal szakmai gyakorlatok formájában működik együtt. További lehetőség nyílt a gyakorlatra a Latinka színpadának felújításával és üzembe helyezésével – itt a hallgatóink a párhuzamos színészosztályokkal közösen a vizsgaelőadások színpadra állításában vehetnek részt. A filmes és televíziós szakmai gyakorlatok szervezése jelenleg egyeztetés alatt van.

Hallgatóink külföldi egyetemeken is tapasztalatot szerezhetnek, és rendszeresen élnek az Erasmus program adta lehetőségekkel.

Hangsúlyt fektetünk arra, hogy hallgatóinkat - és általuk a szakon folyó munkát -, a hazai kiállítóterekben és a nemzetközi szakmai fesztiválokon bemutassuk. A kaposvári érdeklődők rendszeresen láthatják diplomázóink munkáit a kaposvári Agórában és az Egyetem kiállítótereiben egyaránt. Jelenleg tematikus kiállítással veszünk részt a budapesti MITEM fesztivál programjában.

Továbblépési, továbbtanulási lehetőségek:

Hallgatóinkat arra buzdítjuk, hogy tanulmányaikat a szakirányú mesterszakokon folytassák. (MKE, SZFE). Sokan választanak a külföldi mesterszakok közül. Az utóbbi években jó arányban nyertek felvételt a végzett hallgatók a mesterszakokra és ott is sikeresen teljesítenek.

Vannak, akik nem a mesterszakon való továbbtanulást választják. A kiállítás és arculattervező szakon végzett hallgatók belsőépítészeti, illetve grafikai stúdiókban helyezkedhetnek el. A színházi és a filmes/televíziós világban több, a kivitelezéshez kapcsolódó szakma adott, melyekben továbblépés is lehetséges, pl. díszlettervező - vagy jelmeztervező-asszisztens, ruhafelelős, díszletszobrász, díszletfestő, berendező, speciális kelléktervező, illetve készítő, számítógépes tervező, bábkivitelező stb. Filmes területen tendencia, hogy egyre több külföldi film készül Magyarországon, amely a pályakezdő tervezőknek több területen is érdekes munkát ajánl.

Bozóki Mara DLA, 2018.04.05.

Mit tanulnak a Látványtervezés szakos hallgatók?

Választható specializációk:

  • díszlet- és jelmeztervezés,
  • díszlet- kiállítás-és arculattervezés,
  • díszlet- és bábtervezés,
  • jelmez- és bábtervezés.
A látványtervezés szakon alapkövetelmény a rajzkészség. A képzés során hangsúlyos a rajz és a festés, ezen belül az anatómia és a tárgyábrázolás. Elméleti tárgyak - így pélául a környezetkultúra, a dramaturgia, a viselettörténet, a művészettörténet, a dráma- és színháztörténet, az építészettörténet -, a szakmai tudást erősítik, a sokoldalú művészszemélyiség kialakulását szolgálják. Cél az olyan szakemberek képzése, akik átfogó művészetszemlélettel és szakmatörténeti ismerettel, korszerű technológiák területén szerzett jártassággal oldják meg a rájuk bízott tervezői feladatokat.
 
Kiktől tanulhatnak a hallgatók?
Nemzetközileg és országosan ismert és elismert művészektől, tervezőművészektől.
Jelenlegi oktatóink a szakma jeles képviselő, többek között Bozóki Marianne DLA, Molnár Zsuzsanna, Matyi Ágota.
 
Hol szerezhetnek a hallgatók szakmai tapaszatalatokat?
Nyáron művésztelepen való részvételre van lehetőség. Szakmai gyakorlat keretében résztvesznek színházi előadások létrehozásában. Szerepelnek a hazai és nemzetközi szakmai kiállításokon, megmérettetéseken. Lehetőségük van külföldi társintézményekben Erasmus ösztöndíjjal egy-egy szemesztert eltölteni.
 
Hol képezhetik magukat tovább a diplomát megszerzett hallgatók?
Végzett hallgatóink kétéves mesterképző (MA) szakon a Magyar Képzőművészeti Egyetem ill. a Színház- és Filmművészeti Egyetem látványtervező mesterszakán.

Képz. szint: Alapképzés
Munkarend.: Nappali
Fin. forma: Állami ösztöndíjas
Képzési idő (félév): 6
Önköltség (félév): támogatott

Ez a szak önköltséges formában is indul.

Általános szakleírás
Az intézmény képzési sajátosságairól a kartól kaphat tájékoztatást.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Alkalmassági felvételi vizsga: 2018. május 8. (kedd)

Első szakasz: Előrosta (alkalmassági vizsga) mappa bemutatása otthoni munkák alapján. Bemutatandó: tanulmányrajzok (fej, alak, tér), eredeti (nem másolat) bármilyen technikával; esetleg színházi tervezéssel kapcsolatos munkák: díszlet, látvány-jelmeztervek, kiállításokkal, rendezvényekkel, termékbemutatókkal, különféle rendezvényekkel kapcsolatos látványtervek és arculattervek, bábművészettel kapcsolatos látványtervek. (csak A/2 mappában bemutatható formában)
Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a Felvételi Bizottság a „nem alkalmas” minősítéssel tanácsol el.

Gyakorlati felvételi vizsga: 2018. június 4-6. (hétfő-szerda)

Második szakasz: tanulmányrajzok élő modell után fél íves méretben, térábrázolási feladat, szabadon választott technikával (szén, ceruza, pitt).

Kosztümös figura környezettel, szabadon választott színes technikával. (akvarell, stb., a lassan száradó anyagok pl. olaj kivételével).

A gyakorlati felvételi vizsga harmadik szakaszát azok folytathatják, akiket a Felvételi Bizottság a szakaszt záró rostán megfelelőnek minősít.

Harmadik szakasz: Megadott szakmai tervezési feladat. Szakmai beszélgetés a Felvételi Bizottsággal szakmai és általános műveltségi témában. Otthoni munkák bemutatása.

A gyakorlati felvételi vizsgán elérhető pontszám 200 pont, bontásban
- Fej- és alakrajz: 20 pont
- Térábrázolás: 25 pont
- Festés: 20 pont

Előrosta

Szakmai feladat:
- Síkkompozíció: 17 pont
- Térkompozíció: 18 pont
- Jellem: 20 pont
- Tér: 20 pont
Szakmai beszélgetés: 60 pont

Összesen: 200 pont

Felvételi pontok számítása
A gyakorlati vizsgán 200 pont szerezhető, amelyet kétszereznek. Többletpont nem számítható.

A gyakorlati felvételi vizsgán elérhető pontszám 200 pont, bontásban
- Fej-és alakrajz: 20 pont
- Térábrázolás: 25 pont
- Festés:20 pont

Előrosta

Szakmai feladat:
- Síkkompozíció: 17 pont
- Térkompozíció: 18 pont
- Jellem: 20 pont
- Tér:20 pont
Szakmai beszélgetés: 60 pont

Összesen: 200 pont

ELŐADÁSOK

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

PARTNEREK

nemzeti logo

csiky logo


EFOP-3.5.1-16-2017-00005; Duális és kooperatív felsőoktatási képzések,
felsőoktatási szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése a Kaposvári Egyetemen

7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10. | Tel.: 82/502-500

szike logo

Rippl-Rónai Művészeti Kar © 2018 Minden jog fenntartva!

Please publish modules in offcanvas position.